BREDDSATSNING KONTRA ELITSATSNING

Man började 1986 tala om breddsatsning och elitsatsning där det senare skulle bli konflikter eftersom luffarschacksspelarna talade om bredd-satsning och renjuspelarna om elitsatsning.

Redan 1986 tyckte Stefan J att ett Skol-SM samt en organisation skulle bildas för att öka bredden. Bägge sakerna bildades två år senare.

Renjuspelarna Ingvar Sundling och Tommy M tyckte redan 1986 att man skulle ha fritt luffarschack som komplement till renju. Ryskt luffarschack gillade de ej jättemycket. De ville dock ej ha några seriösa tävlingar i fritt luffarschack eftersom det är säker vinst för den som börjar. Man sa och säger fortfarande att den som jämt vinner i fritt luffarschack borde gå över till renju, ryskt luffarschack är bara i vägen.

Efter att talet om elit och breddsatsning avstannat lite efter 86 mest beroende på det fina deltagandet i alla tävlingar börjades snacket igen i slutet av 88.

År 1980-81 var man i ett vägskäl om fritt luffarschacks vara eller icke vara och år 1989 var det frågan om ryskt luffarschack. Man har ej hittat någon 100%-ig vinst men man är bra nära. Många ansåg därför att renju skulle bli det ledande spelet även om majoriteten spelade ryskt.

Alternativ till ryskt luffarschack lades under 1988 också fram som t ex balanserat luffarschack och ryskt luffarschack med alternativa 5:e och 7:e drag. Det sistnämda förslaget spelades då mycket i Ryssland men det fick ingen genomslagskraft i Sverige, främst för att renjuspelarna motsatte sig denna form av luffarschack.

På förbundsstämman den 2 nov 1989 bestämdes att renju skulle bli det ledande spelet (se under rubriken-renju det ledande spelet). I fall eliten vann över bredden med detta beslut kan väl diskuteras. Klart är dock att majoriteten spelade ryskt luffarschack och de bästa i eliten spelade renju. Förhoppningen med detta beslut var förmodligen att fler skulle börja spela renju då detta spelades mest internationellt. Så blev det nu inte riktigt. Förbundet har då som nu haft svårt att övertyga svenska luffar-schacksfolket om att luffarschack och renju i grunden är samma spel.

De som spelar ryskt luffarschack har helt enkelt känt sig "mindre värda" eftersom renju är det ledande spelet. Även när man fått sitt SM i ryskt Luffarschack är det svårt att få med dessa till tävlingarna. Förbundet har försökt med tävlingar där lägst rankad spelare får välja mellan ryskt och renju. Detta har dock hjälpt föga.

Från 1990 och framåt kan man säga att det blivit en bredare elit men mindre bredd. Det kommer mindre folk på tävlingarna. Det finns dock undantag t ex Högsjö klubben som ibland kommer med en hel skolklass.

Orosmolnet för förbundet är alltså nyrekryteringen. Förbundet har dock startat en breddsatsningskommite och man hoppas detta ska ge effekt.