HISTORIA OM JÖNKÖPINGSKLUBBEN

Klubben i Jönköping är en av Sveriges äldsta luffarschacksklubbar. Klubben startades av Tommy Maltell i slutet av november 1980. Första träffen hölls i ett av Per Brahe gymnasiets klassrum. I början var man ca 10 stycken, de två som är kvar sen starten är Tommy och Peter Jonsson.

I början spelades fritt luffarschack även om ryskt och renju intro-ducerades av Tommy 1981. Fritt luffarschack spelades mest eftersom det hölls flest tävlingar i detta.

Klubben fick 1982 en kick när man fick arrangera Swedish Open i renju. Detta var första tävlingen i Sverige där japanska spelare deltog.

De kommande åren upplevde klubben en svacka då ett par medlemmar slutade och några flyttade ut. Samtidigt blev det ökade kostnader för klubben då man skaffade sig en egen klubblokal i ett hyreshus. Behovet av pengar gjorde att man fick registrera sig som en schackklubb för att få bidrag från komunen. Situtionen var allt annat än tillfredsställande.

1986 fick dock klubben ett välkommet tillskott. Tomas Hagenfors blev sekreterare i KFUM Jönköping och den 7 oktober 86 blev klubben en sektion under KFUM. Tomas var full av entusiasm och satte igång med medlemsvärvning bl a arrangerades en amatörtävling som samlade 84 deltagare. Tomas arbete gjorde att klubben samlade upp emot 20 personer på varje träning och ett tag hade man också ett pass för yngre och ett pass för äldre deltagare.

1988 flyttade Tomas men situationen klarades hyggligt tack vare en inarbetad organsation. I detta skede hade man ca 15 stycken på varje träning och man började spela med enbart renjuregler.

Mellan 89-95 har spelare kommit och gått och man kan nu se ljust på framtiden då klubben värvat en del unga förmågor. Numera tränar man varje onsdag samt varje söndag. Man är ca 8 stycken på varje träning och man spelar fortfarande enbart med renjuregler. Inte för att de tvingas till det utan som en naturlig följd när man varit med i klubben ett tag.

Jönköpingsklubben har under åren producerat fram många toppspelare inom svensk elit som: Stefan Karlsson, Tommy Maltell, Peter Jonsson, Göran Holgersson, Rickard Johanesson, Anders Henningsson, Peder Svensson och Kristian Lindberg.