HISTORIA

INLEDNING

Var luffarschack (eller Gomuku som det heter på japanska) uppfanns går isär. De flesta är idag dock eniga om att luffarschack kommer ur spelet Go som spelades i Kina 1550-1050 fKr därav namnet Gomuku. Andra menar att det spelades brädspel i först Egypten 1500fKr och sedan i Kina och Korea. Ett av dessa brädspel skulle vara luffarschack.

Japanerna säger att man fick spelet från koreanerna för mer än 1000 år sedan som i sin tur fått det av kineserna. En lång period spelade japaner precis som koreaner och kineser med fria luffarschacks regler. Detta gjorde man ju långt senare också med i Sverige. Skillnaden var att asiaterna spelade på bräde med svarta och vita stenar. Dessa sattes i skärningspunkterna. Dessutom var spelplanen begränsad till 19x19.

RENJU

UPPFANS I JAPAN

Man kom i Japan i slutet av 1800-talet fram till att den som börjar har stor fördel, ja tom säker vinst. Man började då exprementera med reglerna för att få jämnare spel. År 1899 bestämde man därför att kalla den seriösa formen av spelet för renju även om exprementena bara börjat. Tex införde man 1903 regeln att bara den som börjar (svart) förlorde om denna satte en dubbeltrea. Innan var det förbjudet för både svart och vit.

Man säger att renju som kommer ur luffarschack uppfanns av japanen Ruikoh Kuroiwa, Japans fader inom renju. Renju säger man alltså har sitt ursprung i Japan, Kyoto och fortsattes att spelas av aristokratin och sedan spreds det till gemeneman.

Förändringar i spelreglerna gjorde att det fanns fyra olika förbund i Japan med olika regler enda till 1966 då de japansk förbunden enades och man antog de nuvarande renjureglerna. Man håller dock fortfarande på och moderniserar spelet som tex 1996 antogs en ny regel om att svart lägger ut de 3 första dragen. Säkervinst kommer nog aldrig att hittas då spelet studerats noggrannt i över 100 år.

MEIJIN

Som ni förstår ligger japanerna långt framför andra länder var det gäller speltradition. Japanernas viktigaste och största tävling har alltid varit Meijin-sen vilket är en kvaltävling bland de 10 bästa japanska spelarna där segraren här får möta den japanska mästaren (Meijin) i bäst av fem partier. Meijin spelas 1996 för 34:e gången. Den som har varit Meijin flest gånger är Shigreu Nakamura. Hans svit är enastående. Han tog titeln för första gången 1975 endast 15 år gammal. Förlorade den 1976 men tog den tillbaka direkt 1977 och höll den till 1979. Tog tillbaka titeln direkt 1981 och höll den enda till 1993 då han 1994 förlorade mot Norihiko Kawamura. Efter detta tog Nakamura några sabbatsår och ingen vet när han kommer tillbaka.

I Japan har man gett 5 st spelare titeln "för alltid meijin". Den mest berömde av dessa är Rakuzan Takagi. Det var han som kom med reglerna att begränsa spelplanen till 15x15 och alternativa 5:e drag.

I Japan delas också ut hederstitlar i renju vilket har tagits efter av både Sovjet och Sverige. I Japan börjar man på 12 kyu och når förhoppningsvis 1 kyu. Sedan får man titeln 1-dan där högsta titeln är 9-dan. Titeln 9-dan når bara den som blivit japansk mästare (vunnit meijin) tre gånger. Har man också en gång erhållit titeln kan man ej förlora den.

RYSK HISTORIA

Ryssarna var de första europeér som fick reda på att det spelades renju i Japan. Man publicerade redan 1962 luffarschacks reglerna i Sovjet. Detta var i den vetenskapliga tidsskriften Science of Life. Denna tidning har varit de sovjetiska spelarnas huvudsponsor och som man har haft stor hjälp av.

År 1977 besökte Vladimir Sapronov Japan. När han sedan kom hem skrev han en artikel om renju. Tre stycken studerande svarade. Dessa var Alexander Nosovsky, Nikolai Alexandrov och Slava Bruver. De fyra startade Moscow renju club som sedan växte väldiga.

Man spelade i slutet av 70-talet mycket korrespondens med de japanska renjuspelarna. Man ville dock få fler folk spela renju i sitt hemland och man publicerade 1980 en artikel i Science of Life om renjureglerna och en därtill hörande problemtävling. Man fick hela 2500 svar och man uppmanade personer att starta klubbar i andra delar av landet.

År 1982 introducerade Sapranov överraskande en ny variant av luffarschack som skulle visa sig bli mycket populär inte bara i Sovjet utan också i Sverige där det fick namnet ryskt luffarschack.

Man höll 1983 de första ryska mästerskapen med rysk regel. Fler och fler började nu spela och 1985 hade tex Sovjet 4000 renjuspelare och 2000 luffarschacksspelare.

År 1985 höll Sovjetunionen sin första internationella renjutävling där ryssar och några svenskar deltog. Det internationella utbudet började nu bli större och större och 1986 hölls VM i luffarschack i Leningrad dock ej officielt.

HISTORIA (DEL II)

RIF

Renju Internationell federation

Det började på 80-talet bli mer och mer internationellt utbyte mellan Sverige, Sovjet och Japan. En internationell världsorganisation ansågs därför nödvändig.

Så blev det också. Den 8 augusti bildades världsförbundet RIF. Luffarschack ingår också där.

Ett världsförbund ansågs nödvändig enligt många och det ger följande fördelar.

1) Officiella världsmästerskap kommer att anordnas vartannat år i både renju och luffarschack

2) En internationell tidsskrift ges ut av RIF 3 ggr/år

3) Kommer överrens om enhetliga regler

4) Ger mer status åt renju och luffarschack

5) Ett världsförbund gör det lättare att sprida spelet

Man bestämde i RIF att Kyoto kommer att anordna det första världsmästerskapet i renju och luffarschack.

Efter kommunismens fall har fler länder valts in i RIF och sedan 1996 har RIF 8 stycken medlemsländer, dessa är: Japan, Ryssland, Sverige, Armenien, Azerbadjan, Lettland, Estland och Vitryssland. Man har samtidigt 15-20 kontaktländer.

President i RIF valdes Tommy Maltell vilket han fortfarande är.

RIF BESLUT

Man har i RIF nyligen beslutat många interssanta saker.

Man kommer att hålla junior VM varannat år. Det första blir i Ryssland i juli 1996.

EM kommer att hållas varje år istället för vartannat.

Lag-VM skall hållas vartannat år. Det första Lag-VM kommer att hållas i St Petersburg i maj 1996.

Under VM 1997 ännu på okänd plats kommer det finnas VM för damer.

DATORER

I slutet av 80-talet började datorer med spelprogram komma. Man började så småningom också hålla tävlingar mellan olika spelprogram i renju och luffarschack.

År 1989 hölls den första dataolympiaden i London. Där deltog 2 renju-program och 7 stycken luffarschacksprogram. Man har sedan hållt dataolympiaden varje år.

Ryssland har också egen data olympiad som kallas "Alla unioners data olympiad". Denna började spelas i december 1991 och spelas sedan dess varje år.

De senaste åren har det kommit ännu fler dataprogram som ska göra en till en bättre spelare. Numera finns både spelprogram, analysprogram och partiprogram.

Datorn har också kommit till användning genom att informera om luffarschack och renju via internet. Man kan också skicka e-mail via internet vilket är väldigt smidigt.

KINA

Eftersom Japan fick luffarschackets regler från kineserna borde väl också dessa ha en stark tradition med starka spelare. Dock av någon anledning som jag ej vet glömdes luffarschacket bort och blev ej så stort. Fast de flesta kineser känner dock till reglerna för luffarschack som spelas på bräde med 19x19 linjer. Renjureglerna visste man inte om tills Yoshimi Hayakawa 1990 var på besök och introducerade dem. År 1992 var en japansk delegation på besök i Kina för att sprida renjureglerna ytter-ligare. Renju fick sedan en explosionsartad utveckling och kort därefter fanns ca:3000 spelare. En milstolpe i kinesisk renjuhistoria var när Na Wei som förste kines deltog i en internationell tävling. Detta var VM i Tallin 1995.

Svenskarna Jan Palmgren och Peter Jonsson besökte i november 1995 Kina och var där och spelade mot dem.

Det finns numera över 10 000 renjuspelare och en ny supermakt inom renju är på väg att bildas. Man ska också delta i det första Lag-VM:et i St Petersburg sommaren 1996.