Information om Svenska Luffarschackförbundet - 1996

Denna information kan endas ses om du använder Netscape 2.0 med plug-in verktyget ASAP Web Show som kan laddas ner här. När du har detta verktyg och ser sidan - klicka då på rutan längst från höger så får du en stor presentationsruta. Sedan fungerar det ungefär som en bandspelare. Om du vill ha en överblick av de sidor som finns - klicka på bildskärmsknappen. Sedan kan du själv välja var du ska börja. Full skärm får man genom att trycka på knappen längst till höger. Du kan sedan återgå till startstadiet genom att igen trycka på samma knapp.

Om inte ASAP Web Show dyker upp och om inte SPC-tecknen överst försvinner inom rimlig tid - tryck på Reload-knappen i Netscape.