LUFFARSCHACK FÖRR OCH NU

AV: KRISTIAN LINDBERG VÅRTERMINEN 1996

Det som redovisas i detta arbete är varken Svenska Luffarschackförbundets eller Renju International Federations officiella åsikter utan allt som redovisas är Kristian Lindbergs egna privata slutsatser och åsikter.

Tommy Maltell

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. Inledning
 2. Historia
 3. Svensk Historia I
 4. Svensk Historia II
 5. Svensk Historia III
 6. Internationella tävlingar
 7. Vinnare
 8. Historia om Jönköpingsklubben
 9. Då, nu och framtid
 10. Breddsatsning kontra elitsatsning
 11. Källförteckning